Endurskoðun:

 • Endurskoðun og könnun reikningsskila
 • Önnur staðfestingarvinna
 • Úttekt og vottun innra eftirlits
 • Innri endurskoðun

Reikningsskilaþjónusta:

 • Gerð ársreikninga og árshlutareikninga
 • Aðstoð við innleiðingu alþjóðlegra reikningsskilastaðla (IFRS)
 • Önnur reikningsskilaráðgjöf

Skattaráðgjöf:

 • Aðstoð við skattskil og skattaútreikninga
 • Aðstoð við úrlausn skattalegra álitaefna
 • Almenn ráðgjöf og þjónusta tengd skattamálum

Ráðgjöf:

 • Framkvæmd áreiðanleikakannana
 • Gerð fjárhags- og sjóðsstreymisáætlana
 • Verðmöt fyrirtækja eða rekstrareininga
 • Aðstoð við kaup, sölu og sameiningar fyrirtækja
 • Endurskoðunarnefndir

Viðskiptaþjónusta:

 • Færsla bókhalds
 • Launavinnsla
 • Afstemmingar
 • Virðisaukaskattsuppgjör
 • Önnur tengd þjónusta